​פרטי התכנית כוללים את הפעילויות החקלאיות שהמשרד יעודד, שיעורי מענקים, הגדרות אזורי פיתוח, והזכאים להטבות מס. מנהלת ההשקעות בחקלאות תדון בבקשות לאישור תכניות במסגרת מסמך עקרונות התכנון, לפי הנושאים המפורטים בו ועפ"י ההנחיות, הקריטריונים והנהלים של מנהלת ההשקעות ​.

 

 

תכנית הפיתוח לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2021.aspxתכנית הפיתוח לשנת 2021
תכנית פיתוח לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2019.aspxתכנית פיתוח לשנת 2019
תכנית פיתוח לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/tochnit_pituach/Pages/pituach_2018.aspxתכנית פיתוח לשנת 2018