סקירת מחירים סיטוניים - דוחות סטטיסטיים

 

 

סקר מחירים סיטוניים (יומי)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/Overview_Prices/Pages/prices.aspxסקר מחירים סיטוניים (יומי)