ייצור וכלכלה (שוק מקומי)

 

 

 

​היחידה אינה פעילה יותר.

מצ"ב חומרי ארכיון היחידה​​

היחידה עוסקת ביישום שוטף של מדיניות המשרד בנושא הענפים לשוק המקומי. תחומי העיסוק:

  • היבטים של מכסות יצור (אם קיימות).
  • הובלה וניהול רפורמות במבנה היצור והשיווק של ענפים לשוק מקומי.
  • מדיניות מחירים עבור היצרן והצרכן.
  • טיפול בעודפי תוצרת.
  • היבטים סביבתיים (בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה).
  • נושאים הקשורים לתקני איכות של תוצרת חקלאית טרייה.
  • שיווק תוצרת חקלאית טרייה וסקירת מחירים סיטוניים.
  • רישוי משווקים סיטונאים. 
  • ניהול מלאי משק לשעת חירום של המשרד (חיטה ומספוא).

היחידה מקיימת קשרי עבודה הדוקים עם יחידות המשרד, מועצות ייצור וארגוני מגדלים, משרדי ממשלה, גופי צרכנות ועוד. מנהל היחידה משמש כמפקח על המחירים של משרד החקלאות (מכוח חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושרותים, 1996).

מנהל היחידה וחלק מעובדיה מרכזים ו / או משתתפים בוועדות משרדיות ובין משרדיות לנושאי הסדרת תהליכי הייצור והשיווק של תוצרת חקלאית לשוק המקומי, על היבטיו השונים. 


ייצור וכלכלה (שוק מקומי)

 

 

 

 

קול קורא בנושא מאגר מעריכיםמדען ראשי;דיג וחקלאות מים;זכויות מטפחים;מינהל המחקר החקלאי;שירותים וטרינריים;שירותים להגנת הצומח ולביקורת;תכנון ופיתוח הכפר;גורמי ייצור;ייצור וכלכלה (שוק מקומי);יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/madanrashi/publication/2011/Pages/kol_kore_maagar_maarichim.aspxקול קורא בנושא מאגר מעריכים22/03/2011 22:00:00{e3376fb7-8bee-4a6d-bf25-6d2686c1d33d}0dc18d66-647b-4abc-82be-1f05f41d21c84
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הכבשים לחלב לשנת 2011ענפי בעלי חייםייצור וכלכלה (שוק מקומי);גורמי ייצורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2011/Pages/ekronot_tosefet_michsot_anaf_kvasim_2011.aspxעקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הכבשים לחלב לשנת 201114/02/2011 22:00:00{e8671756-2576-4ad4-81bd-7ca0e43508af}42879c81-9fbc-42be-9eb3-2d7c9133c1734
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הכבשים לחלב לשנת 2011 - להערות הציבור עד ליום 7.1.2011רווחת בעלי חיים וחיות מחמדייצור וכלכלה (שוק מקומי);גורמי ייצורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/ekronot_chalukat_tosefet_michsot_anaf_kvasim_lehearot_hazibur.aspxעקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הכבשים לחלב לשנת 2011 - להערות הציבור עד ליום 7.1.201128/12/2010 22:00:00{a85b8436-b368-4109-af55-f461cc770e14}905de942-c1db-4775-9198-c510884af7ed6
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הבקר לחלב לשנת 2011רווחת בעלי חיים וחיות מחמדגורמי ייצור;מחוז גליל-גולן;מחוז המרכז;מחוז הנגב;מחוז העמקים;מחוז השפלה וההר;ייצור וכלכלה (שוק מקומי)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2010/Pages/ekronor_chalukat_michsot_bakar_2011.aspxעקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף הבקר לחלב לשנת 201101/12/2010 22:00:00{a85b8436-b368-4109-af55-f461cc770e14}905de942-c1db-4775-9198-c510884af7ed5

 

 

 

 

הערכות משרד החקלאות לעליית מערכת מסלול ומערכת שער עולמי לאווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/maslol.aspxהערכות משרד החקלאות לעליית מערכת מסלול ומערכת שער עולמי לאוויר02/01/2018 22:00:00
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/shiur_Subside_qtr3.aspxשעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" - רבעון 3 לשנת 201701/07/2017 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="https://prices.moag.gov.il" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif" />Prices</a>סקר מחירים סיטוניים (יומי)

 

 

נוהל תמיכה במגדלי חיטה בתחום האזור המוגבל לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לנזקי בצורת בשנת 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/nohal_tmicha_megadley_chita_2009.aspxנוהל תמיכה במגדלי חיטה בתחום האזור המוגבל לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לנזקי בצורת בשנת 200917/10/2009 22:00:00
נוהל קביעת מחיר המטרה לחלב בקרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/nohal_mechir_matara_lechalav_bakar.aspxנוהל קביעת מחיר המטרה לחלב בקר30/06/2009 21:00:00
נוהל תמיכה במגדלי חיטה לשנת שמיטה תשס"ח (2007)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/Publications/2007/Pages/nohal_heita_260807.aspxנוהל תמיכה במגדלי חיטה לשנת שמיטה תשס"ח (2007)25/08/2007 22:00:00

 

 

חוק הגליל (תיקון מס' 11), התשס"ח-2008https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/hukim/Pages/chok hagalil.aspxחוק הגליל (תיקון מס' 11), התשס"ח-2008