נהלים

 

 

נוהל תמיכה לשמירה על שטחים פתוחים - שנת 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/tmicha_shmira_shtachim_ptuchim_2009.aspxנוהל תמיכה לשמירה על שטחים פתוחים - שנת 2010נוהל תמיכה לשמירה על שטחים פתוחים
נוהל תמיכה במגדלי חיטה בתחום האזור המוגבל לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לנזקי בצורת בשנת 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/nohal_tmicha_megadley_chita_2009.aspxנוהל תמיכה במגדלי חיטה בתחום האזור המוגבל לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לנזקי בצורת בשנת 2009נוהל תמיכה במגדלי חיטה בתחום האזור המוגבל לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לנזקי בצורת בשנת 2009
נוהל קביעת מחיר המטרה לחלב בקרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/nohal_mechir_matara_lechalav_bakar.aspxנוהל קביעת מחיר המטרה לחלב בקרנוהל קביעת מחיר המטרה לחלב בקר
נוהל קביעת עלויות ייצור אבקת חלב וייצור חמאה תעשייתית - עדכון לשנת 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/aluyot_yezur_avkat_chalav.aspxנוהל קביעת עלויות ייצור אבקת חלב וייצור חמאה תעשייתית - עדכון לשנת 2010