נהלים

 

 

נוהל תמיכה לשמירה על שטחים פתוחים - שנת 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/tmicha_shmira_shtachim_ptuchim_2009.aspxנוהל תמיכה לשמירה על שטחים פתוחים - שנת 2010
נוהל תמיכה במגדלי חיטה בתחום האזור המוגבל לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לנזקי בצורת בשנת 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/nohal_tmicha_megadley_chita_2009.aspxנוהל תמיכה במגדלי חיטה בתחום האזור המוגבל לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לנזקי בצורת בשנת 2009
נוהל קביעת מחיר המטרה לחלב בקרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/nohal_mechir_matara_lechalav_bakar.aspxנוהל קביעת מחיר המטרה לחלב בקר
נוהל קביעת עלויות ייצור אבקת חלב וייצור חמאה תעשייתית - עדכון לשנת 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/itzur_economy/nohalim/Pages/aluyot_yezur_avkat_chalav.aspxנוהל קביעת עלויות ייצור אבקת חלב וייצור חמאה תעשייתית - עדכון לשנת 2010