​​​​שר החקלאות ופיתוח הכפר – ח"כ אורי אריאל

לשכת השר

 

 

 

 

שר החקלאות אורי אריאל בתערוכה החקלאית במו"פ ערבה תיכונה וצפונית:"חקלאי ישראל הם החקלאים הטובים בעולם וחקלאי הערבה דוגמא לכך"לשכת השרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2018/Pages/Arava.aspxשר החקלאות אורי אריאל בתערוכה החקלאית במו"פ ערבה תיכונה וצפונית:"חקלאי ישראל הם החקלאים הטובים בעולם וחקלאי הערבה דוגמא לכך"31/01/2018 22:00:00{a4fdbbd3-682b-4506-8186-d51fc666c849}d9bc3039-00c2-4516-9895-b89f13e4ee744
משרד החקלאות יקיים ביום רביעי (31.1.18) תצוגה חקלאית מרהיבה במשכן הכנסת לכבוד ט"ו בשבט לשכת השרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2018/Pages/Agricultural_display.aspxמשרד החקלאות יקיים ביום רביעי (31.1.18) תצוגה חקלאית מרהיבה במשכן הכנסת לכבוד ט"ו בשבט 30/01/2018 22:00:00{a4fdbbd3-682b-4506-8186-d51fc666c849}d9bc3039-00c2-4516-9895-b89f13e4ee743
החטיבה להתיישבות חוזרת לפעילותלשכת השרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/chativa_lhityashvut.aspxהחטיבה להתיישבות חוזרת לפעילות25/04/2017 21:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab9
שר החקלאות בביקורת פתע באונית משלוח בע״ח בנמל אילת: "הבקרה חשובה ונמשיך לגלות אפס סובלנות לצער בעלי חיים"רווחת בעלי חיים וחיות מחמדלשכת השר;שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/bikur_sar_eilat.aspxשר החקלאות בביקורת פתע באונית משלוח בע״ח בנמל אילת: "הבקרה חשובה ונמשיך לגלות אפס סובלנות לצער בעלי חיים"08/03/2017 22:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab7

 

 

אורי אריאל​אורי אריאל​{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466623אורי אריאל​שר החקלאות ופיתוח הכפר039485800 (שלוחה 2)03-9485835
וייס יפעתוייס יפעת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461603וייס יפעתיועצת בכירה לשרבית דגןIfatW@moag.gov.il
אקנין קרןאקנין קרן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461640אקנין קרןרכזת לשכה בכירהבית דגןKerenA@moag.gov.il
מלמד חנןמלמד חנן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461588מלמד חנןיועץ (שר)בית דגןHananM@moag.gov.il

 

 

ברכת השר אורי אריאל לשנה טובהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2019/Pages/shana_tova.aspxברכת השר אורי אריאל לשנה טובה23/09/2019 21:00:00
הצעת מחליטים בנוגע לתשלום מכסות רשות מקרקרעי ישראל לרשויות ניקוזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nitur/Pages/Tashlom_Michsot.aspxהצעת מחליטים בנוגע לתשלום מכסות רשות מקרקרעי ישראל לרשויות ניקוז15/05/2019 21:00:00
אגרת השר ליום הזיכרון לשואה ולגבורהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2019/Pages/holocaust.aspxאגרת השר ליום הזיכרון לשואה ולגבורה30/04/2019 21:00:00
תוכניות עבודה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2019/Pages/Work_Plan_2019.aspxתוכניות עבודה לשנת 201910/02/2019 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="http://www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByMinistry.asp?ministry=13"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />שרי החקלאות לדורותיהם</a>שרי החקלאות לדורותיהם