2010

 

 

חוק החלב המסדיר את ענף החלב אושר בוועדת הכלכלה לקריאה שנייה ושלישיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/hok_hakav_ushar.aspxחוק החלב המסדיר את ענף החלב אושר בוועדת הכלכלה לקריאה שנייה ושלישיתחוק החלב המסדיר את ענף החלב אושר בוועדת הכלכלה לקריאה שנייה ושלישית
השקת המבצע עיקור וסירוס כלבים 2010 - בכלביית צער בעלי-חיים בתל-אביבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/mivza_eikur_hodaa_laitonut.aspxהשקת המבצע עיקור וסירוס כלבים 2010 - בכלביית צער בעלי-חיים בתל-אביבהשקת המבצע עיקור וסירוס כלבים - בכלביית צער בעלי-חיים בתל-אביב
לקראת הגשמים הצפויים בסוף השבוע: הערכות מיוחדת במשרד החקלאות למניעת סחף קרקע בפארק הכרמלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/hearchut_lmniat_sachaf_carmel.aspxלקראת הגשמים הצפויים בסוף השבוע: הערכות מיוחדת במשרד החקלאות למניעת סחף קרקע בפארק הכרמללקראת הגשמים הצפויים בסוף השבוע: הערכות מיוחדת במשרד החקלאות למניעת סחף קרקע בפארק הכרמל
צוות של הקרן לנזקי טבע וצוות של משרד החקלאות פועלים באזור הכרמל להערכת נזקי השריפהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/haarachat_nizke_hasrefa.aspxצוות של הקרן לנזקי טבע וצוות של משרד החקלאות פועלים באזור הכרמל להערכת נזקי השריפהצוות של הקרן לנזקי טבע וצוות של משרד החקלאות פועלים באזור הכרמל להערכת נזקי השריפה
שר החקלאות הנחה להתחיל בשיקום תשתיות ביישובים הכפריים שנפגעו, להתחיל באומדן הנזקים לחקלאות ולכפר, וכן הורה על הערכות מיוחדת בנושא כלבים וחיות בית נוספות שאבדו בשריפה.https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/carmel_2010.aspxשר החקלאות הנחה להתחיל בשיקום תשתיות ביישובים הכפריים שנפגעו, להתחיל באומדן הנזקים לחקלאות ולכפר, וכן הורה על הערכות מיוחדת בנושא כלבים וחיות בית נוספות שאבדו בשריפה.בהנחיית שר החקלאות, החל משרד החקלאות בהערכת הנזקים שגרמה השריפה לכפר ולחקלאות
הודעה משותפת ליועצי התקשורת של שר האוצר, שר הפנים ושר החקלאות בעניין העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/odaa_meshutefet_otzar_haklaut_pnim.aspxהודעה משותפת ליועצי התקשורת של שר האוצר, שר הפנים ושר החקלאות בעניין העובדים הזרים בחקלאותהודעה משותפת ליועצי התקשורת של שר האוצר, שר הפנים ושר החקלאות בעניין העובדים הזרים בחקלאות
שביתת החלקאים: שר האוצר הודיע לשר החלקאות כי יזמן דיון בנושא העובדים הזרים לחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/diun_ovdim_zarim.aspxשביתת החלקאים: שר האוצר הודיע לשר החלקאות כי יזמן דיון בנושא העובדים הזרים לחקלאותשביתת החלקאים: שר האוצר הודיע לשר החלקאות כי יזמן דיון בנושא העובדים הזרים לחקלאות
השר שלום שמחון מתייחס לשביתת החקלאים ולמחסור בעובדים זרים:https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/sinchon_shvitat_chaklaim.aspxהשר שלום שמחון מתייחס לשביתת החקלאים ולמחסור בעובדים זרים:השר שלום שמחון מתייחס לשביתת החקלאים ולמחסור בעובדים זרים:
השר שמחון הנחה שלא לקצץ מכסות המים לחקלאים ולנתק מגע עם רשות המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/simchon_michsot_maim.aspxהשר שמחון הנחה שלא לקצץ מכסות המים לחקלאים ולנתק מגע עם רשות המיםהשר שמחון הנחה שלא לקצץ מכסות המים לחקלאים ולנתק מגע עם רשות המים
סגן ראש ממשלת רוסיה נפגש עם שר החקלאות וביקר במנהל המחקר החקלאי - מכון וולקניhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/bikur_sgan_memshelet_rusia.aspxסגן ראש ממשלת רוסיה נפגש עם שר החקלאות וביקר במנהל המחקר החקלאי - מכון וולקניגן ראש ממשלת רוסיה נפגש עם שר החקלאות וביקר במנהל המחקר החקלאי
שרי החקלאות של ישראל ואיטליה חתמו על מזכר הבנה לעידוד המחקר המדעי המשותףhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/hodaa_091110.aspxשרי החקלאות של ישראל ואיטליה חתמו על מזכר הבנה לעידוד המחקר המדעי המשותףשרי החקלאות של ישראל ואיטליה חתמו על מזכר הבנה לעידוד המחקר המדעי המשותף
שר החקלאות שלום שמחון מתריע כי החקלאים לא יעמדו בקיצוץ מתחת ל- 430 מיליון קובhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/hodaa_sar_hakl_081110.aspxשר החקלאות שלום שמחון מתריע כי החקלאים לא יעמדו בקיצוץ מתחת ל- 430 מיליון קובשר החקלאות שלום שמחון מתריע כי החקלאים לא יעמדו בקיצוץ מתחת ל
שר החקלאות שלום שמחון מבקש מרשות המיסים להוריד המכס המוטל על חמאה בשל המחסורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/sar_hakl_mesim_211010.aspxשר החקלאות שלום שמחון מבקש מרשות המיסים להוריד המכס המוטל על חמאה בשל המחסורשר החקלאות שלום שמחון מבקש מרשות המיסים להוריד המכס המוטל על חמאה בשל המחסור
השרים שמחון וארדן פנו למפכ"ל בבקשה שיחקר מקור הזיהום בתשלובת קולחין הקישוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/hashad_lezihum_mey_kishon_211-1-.aspxהשרים שמחון וארדן פנו למפכ"ל בבקשה שיחקר מקור הזיהום בתשלובת קולחין הקישוןהשרים שמחון וארדן פנו למפכ"ל בבקשה שיחקר מקור הזיהום בתשלובת קולחין הקישון
הצעת החלטה: עידוד קליטת חקלאים חדשים בפריפריהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/machlitim_klitat_chaklaim_chadashim.aspxהצעת החלטה: עידוד קליטת חקלאים חדשים בפריפריההצעת החלטה: עידוד קליטת חקלאים חדשים בפריפריה
נוהל השתתפות המדינה במימון הקמה, שיפוץ ואבזור מבנים ומתקנים להחזקת בעלי חיים משוטטים ברשויות המקומיות לשנת 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/nohal_mimun_kalbiot_061010.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון הקמה, שיפוץ ואבזור מבנים ומתקנים להחזקת בעלי חיים משוטטים ברשויות המקומיות לשנת 2010נוהל השתתפות המדינה במימון הקמה, שיפוץ ואבזור מבנים ומתקנים להחזקת בעלי חיים משוטטים ברשויות המקומיות לשנת 2010
משרד החקלאות יקבל תוספת תקציבית של 120 מיליון ש"ח בכל שנה מהשנתיים הבאות לקידום חקלאות ידידותית לסביבהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/tosefet_takziv_hakl_2010.aspxמשרד החקלאות יקבל תוספת תקציבית של 120 מיליון ש"ח בכל שנה מהשנתיים הבאות לקידום חקלאות ידידותית לסביבהמשרד החקלאות יקבל תוספת תקציבית של 120 מיליון ש"ח בכל שנה מהשנתיים הבאות לקידום חקלאות ידידותית לסביבה
הסתיים הליך מינוי נציגי ענף הזית במועצת הזיתיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/hodaa_sar_290610.aspxהסתיים הליך מינוי נציגי ענף הזית במועצת הזיתיםהסתיים הליך מינוי נציגי ענף הזית במועצת הזיתים
משרד החקלאות יסייע לרשויות בשימור ושיקום עצים ותיקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/shikum_trees.aspxמשרד החקלאות יסייע לרשויות בשימור ושיקום עצים ותיקיםמשרד החקלאות יסייע לרשויות בשימור ושיקום עצים ותיקים
משרד החקלאות מקדם תוכנית לשיקום אזורים עזובים בישובים חקלאיים, והפיכתם לחלקות חקלאיותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/kidum_tochnit_shikum_ezori.aspxמשרד החקלאות מקדם תוכנית לשיקום אזורים עזובים בישובים חקלאיים, והפיכתם לחלקות חקלאיותמשרד החקלאות מקדם תוכנית לשיקום אזורים עזובים בישובים חקלאיים, והפיכתם לחלקות חקלאיות
הממשלה אישרה את חוק המרעה שהביא שר החקלאות שלום שמחון שנועד להסדיר את המעמד החוקי של הקרקעות למרעהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/ishur_karkaot_mare_2010.aspxהממשלה אישרה את חוק המרעה שהביא שר החקלאות שלום שמחון שנועד להסדיר את המעמד החוקי של הקרקעות למרעההממשלה אישרה את חוק המרעה שהביא שר החקלאות שלום שמחון שנועד להסדיר את המעמד החוקי של הקרקעות למרעה
לחקלאות ישראל היה תפקיד מכריע בהחלטה לצרף את ישראל ל- OECDhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/hiztarfut_oecd_2010.aspxלחקלאות ישראל היה תפקיד מכריע בהחלטה לצרף את ישראל ל- OECDלחקלאות ישראל היה תפקיד מכריע בהחלטה לצרף את ישראל ל
הממשלה קיבלה הצעת שר החקלאות, שלום שמחון, להקמת מועצה ארצית לניהול נגר וניקוז ורשות ניהול נגר וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/ishur_memshala_shinui_mivni_2010.aspxהממשלה קיבלה הצעת שר החקלאות, שלום שמחון, להקמת מועצה ארצית לניהול נגר וניקוז ורשות ניהול נגר וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפרהממשלה קיבלה הצעת שר החקלאות, שלום שמחון, להקמת מועצה ארצית לניהול נגר וניקוז ורשות ניהול נגר וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
טיוטת נוהל תמיכה במרפאות רשות להערות ציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/nohal_tmicha_rofim_270410_tiuta.aspxטיוטת נוהל תמיכה במרפאות רשות להערות ציבורנוהל השתתפות המדינה במימון הקמה, שיפוץ ואבזור מרפאות וטרינריות ברשויות המקומיות לטיפול בבעלי חיים משוטטים לשנת 2010 (טיוטה)
שר החקלאות, שלום שמחון, מבקר אפריקה במטרה להדק שיתוף הפעולה בתחום החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2010/Pages/bikur_africa_260410.aspxשר החקלאות, שלום שמחון, מבקר אפריקה במטרה להדק שיתוף הפעולה בתחום החקלאותשר החקלאות, שלום שמחון, מבקר אפריקה במטרה להדק שיתוף הפעולה בתחום החקלאות