2011

 

 

שרת החקלאות ופיתוח הכפר ביקרה במחנה קיץ של תנועת הנוער "האיחוד החקלאי"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2011/Pages/summer_camp_pardes_chana.aspxשרת החקלאות ופיתוח הכפר ביקרה במחנה קיץ של תנועת הנוער "האיחוד החקלאי"שרת החקלאות ופיתוח הכפר ביקרה במחנה קיץ של תנועת הנוער "האיחוד החקלאי"
מדיניות משרד החקלאות לגבי מכירה ושימוש במלכודות דבק למכרסמיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2011/Pages/sale_and_use_glue_traps_rodents.aspxמדיניות משרד החקלאות לגבי מכירה ושימוש במלכודות דבק למכרסמיםמדיניות משרד החקלאות לגבי מכירה ושימוש במלכודות דבק למכרסמים
שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד החליטה על מינוי של פרופ' יורם קפולניק למנהל מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2011/Pages/prof_yoram_kapolnik_vulkani.aspxשרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד החליטה על מינוי של פרופ' יורם קפולניק למנהל מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד החליטה על מינוי של פרופ' יורם קפולניק למנהל מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני)
שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד חתמה (3.5.2011) על הצהרה משותפת עם שר החקלאות ההודיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2011/Pages/meeting_israeli_india_ministries_of_agriculture.aspxשרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד חתמה (3.5.2011) על הצהרה משותפת עם שר החקלאות ההודישרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד חתמה (3.5.2011) על הצהרה משותפת עם שר החקלאות ההודי
שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד ערכה היום מפגש היכרות ראשון עם ארגוני בעלי החייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2011/Pages/meeting_sarat_chaklaut_erguni_baale_chaim.aspxשרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד ערכה היום מפגש היכרות ראשון עם ארגוני בעלי החייםשרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד ערכה היום מפגש היכרות ראשון עם ארגוני בעלי החיים
ועדת השרים דנה בהצעה להטיל עונשי מאסר וקנסות על כורתי עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2011/Pages/Imprisonment_and_fines_the_woodcutter_trees.aspxועדת השרים דנה בהצעה להטיל עונשי מאסר וקנסות על כורתי עציםועדת השרים דנה בהצעה להטיל עונשי מאסר וקנסות על כורתי עצים
שרת החקלאות אורית נוקד פתחה את תערוכת מו"פ דרום וחילקה פרסים ומלגות למגדלים מצטיינים בתחומי הכותנה והירקות לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2011/Pages/orit_noked_at_mop_darom.aspxשרת החקלאות אורית נוקד פתחה את תערוכת מו"פ דרום וחילקה פרסים ומלגות למגדלים מצטיינים בתחומי הכותנה והירקות לתעשייהשרת החקלאות אורית נוקד פתחה את תערוכת מו"פ דרום וחילקה פרסים ומלגות למגדלים מצטיינים בתחומי הכותנה והירקות לתעשייה
מפגש בין שרת החקלאות אורית נוקד לסגן שר החקלאות הגרמני, כחלק מביקור ממשלת גרמניה בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2011/Pages/israel_germay_meating.aspxמפגש בין שרת החקלאות אורית נוקד לסגן שר החקלאות הגרמני, כחלק מביקור ממשלת גרמניה בישראלמפגש בין שרת החקלאות אורית נוקד לסגן שר החקלאות הגרמני, כחלק מביקור ממשלת גרמניה בישראל
חילופי שרים במשרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2011/Pages/ministry_swap.aspxחילופי שרים במשרד החקלאותחילופי שרים במשרד החקלאות
שר החקלאות שלום שמחון קיים את סיורו האחרון כשר חקלאות ופיתוח הכפר, בתערוכה החקלאית במו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2011/Pages/siut_simchon_noked.aspxשר החקלאות שלום שמחון קיים את סיורו האחרון כשר חקלאות ופיתוח הכפר, בתערוכה החקלאית במו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמרשר החקלאות שלום שמחון קיים את סיורו האחרון כשר חקלאות ופיתוח הכפר, בתערוכה החקלאית במו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר