2012

משרד החקלאות והשירותים הווטרינרים מזועזעים מהפרטים שנחשפו בכתבה בתכנית כלבוטק. בסופ"ש האחרון ביצע המשרד מספר פעולות על מנת למגר את התופעה הקשה שנחשפה, ועל מנת ולהבטיח אי הישנות מקרים כאלו בעתיד

להלן הפעולות שננקטו מידית ע"י המשרד, בעקבות שידור התוכנית "כלבוטק" מיום חמישי האחרון:

• יחידת הפיצו"ח (פיקוח חי וצומח) של משרד החקלאות רואה בחומרה את פרטי המקרה, ולפיכך פתחה מיד בחקירה ונמצאת בקשר שוטף עם משטרת ישראל.

• מנהל השירותים הווטרינריים דרש כתנאי לחידוש השחיטה, כי יבוצעו שני תדריכי חירום  על-ידי הרופא הווטרינר הראשי לבתי מטבחיים של השו"ט(שירותים וטרינריים) ד"ר עבדאלחלק; אחד בוצע כבר בבוקר יום שישי (7.12) בפני  רופאי בית המטבחיים  של תנובה. השני בוצע היום בבוקר (9.12) בפני רופאי בית מטבחיים, מנהלי המפעל וצוותי הפריקה והשחיטה של בית המטבחיים.

• בתדרוכים רועננו נהלי העבודה והפיקוח ובכללם הנוהל האוסר הכאה, דחיפה ודחיסה של בקר. הובהר כי מעתה השוקר החשמלי יוחזק רק ברשות הרופא המפקח, והשימוש בו (במקרים קיצוניים ביותר) וכן הטיפול בבהמות רובצות יהיה רק בהוראת ובנוכחות רופאי בית המטבחיים.

• משרד החקלאות יקיים עוד השבוע כנס חירום של כל מנהלי ורופאי בתי מטבחיים בנוכחות מנהל השו"ט, ד"ר דגנית בן דוב - הממונה על פי חוק צער בעלי חיים במשרד החקלאות ורופא ראשי לבתי מטבחיים ד"ר עבדאלחלק לריענון נהלים והצגת דרישות נוספות.

• על מנת להגביר את רמת הפיקוח והאכיפה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר שוקל בין היתר חובת התקנת מצלמות מעקב מרחוק על הנעשה בבתי מטבחיים. 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
קול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2019/Pages/nohal_hatuley_rehov_2019.aspxקול קורא לרשויות המקומיות נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019
מפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Eight_dogs.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו 8 כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים במתחם בקלנסווה