2012

 

 

פעולות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בעקבות שידור התכנית "כלבוטק"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2012/Pages/Welfare_colbotek.aspxפעולות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בעקבות שידור התכנית "כלבוטק"פעולות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בעקבות שידור התכנית "כלבוטק"
סוכות בבית הנשיא (צילום: יוסף אבי יאיר)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2012/Pages/sukut_beit_hanasi.aspxסוכות בבית הנשיא (צילום: יוסף אבי יאיר)סוכות בבית הנשיא