2014

 

 

״מומחי חקלאות ישראלים וחברות עסקיות ישתלבו בפיתוח החקלאות באתיופיה״https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2014/Pages/bikur_ethiopia.aspx״מומחי חקלאות ישראלים וחברות עסקיות ישתלבו בפיתוח החקלאות באתיופיה״״מומחי חקלאות הישראלים וחברות עסקיות ישתלבו בפיתוח החקלאות באתיופיה״
השר הישראלי הראשון בגאנה מאז פתיחת השגרירות במדינה: יאיר שמיר פתח ביקור עבודה בראש משלחת עסקית חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2014/Pages/yair_shamir_ghana.aspxהשר הישראלי הראשון בגאנה מאז פתיחת השגרירות במדינה: יאיר שמיר פתח ביקור עבודה בראש משלחת עסקית חקלאיתהשר הישראלי הראשון בגאנה מאז פתיחת השגרירות במדינה: יאיר שמיר פתח הבוקר ביקור עבודה בראש משלחת עסקית חקלאית