2015

בפתח הדיון היום בקבינט חברתי כלכלי סיכם אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר עם שר האוצר, משה כחלון, כי הדיון להורדת יוקר המחיה בירקות ופירות, בדגים וביצים הינה הכרחית ובתנאי שלא גורמים עוול למשק החקלאי הקטן.
ועל כן סיכמו השרים כי נושא הביצים, דגים, ירקות ופירות לא ישונו בחקיקת בזק במסגרת חוק ההסדרים אלא בהסכמה עם המשרד, תוך התייעצות עם החקלאים.

השר אריאל מברך את שר האוצר משה כחלון על שיתוף הפעולה למען המטרה המשותפת להוזלת יוקר המחיה תוך שמירה על ענפי החקלאות הישראלית, חיזוק מעמד החקלאים, מניעת ריכוזיות בענפי החקלאות והפחתת מחירי המזון לצרכן.