2015

מחיר החלב יופחת ב: 4.62% ושר החקלאות אורי אריאל מוריד כפפות מול החברות:
פנה במכתב לחברות שיווק המזון: "דורש הוזלה גם על המוצרים שאינם בפיקוח, אחרת אפעל לכפות עליכם"
השר פנה גם לממונה על ההגבלים: לבדוק חשד לתיאום מחירים לאור פרסומים על כוונה להוריד רק את מחירי המוצרים המפוקחים.

ימים ספורים לאחר הפחתת מחיר החלב הגולמי (מחיר המטרה) על ידי המחלבות בשיעור של 6.48%, ובעקבות המלצת ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר, חתם שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, על צו פיקוח על מחירי מוצרי החלב, להפחתת מחירי מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור ממוצע של 4.62% לצרכן. הצו ייכנס לתוקפו בימים הקרובים לאחר חתימת שר האוצר משה כחלון.

בעקבות החתימה על הצו והפחתת מחיר החלב הגולמי פנה השר אריאל במכתב תקיף לחברות שיווק המזון בדרישה שלצד הוזלת המוצרים שפיקוח יוזלו מוצרי החלב שאינם מפוקחים: "אני דורש ותובע באופן חד משמעי כי לצד הפחתת המחיר למוצרים שבפיקוח תביאו לידי ביטוי מובהק את הפחתת מחיר החלב גם על מוצרי החלב שאינם בפיקוח. מדובר בהפחתה שכל מטרתה נועדה להגיע לכיסו של הצרכן ולא על מנת להעשיר את קופתכן".

השר אריאל הוסיף ואמר כי "מתוקף תפקידי כשר החקלאות אני מודיע כי בכוונתי להפעיל יחידת פיקוח שתבדוק כי אכן הוזלו המחירים גם במוצרים שאינם בפיקוח. במידה ואמצא כי לא נעשה כן וכי הרווח מהפחתת מחיר החלב מגולגל לידי החברות אפעיל את מלוא סמכויותיי בכדי לכפות על החברות המשווקות את הוזלת מוצרי החלב שאינם בפיקוח ואשקול הכנסת מוצרים נוספים לפיקוח"

לצד זה פנה השר אריאל לממונה על ההגבלים דיויד גילה בדרישה לבחון מיידית חשש לתיאום מחירים בין המחלבות וזאת לאור פרסומים וציטוטים מפי "גורמים במחלבות" כאילו הם מתכוונים להוריד את מחירי המוצרים המפוקחים בלבד.

השר אורי אריאל: "אמרתי עם כניסתי לתפקיד כי אפעל להילחם ביוקר המחיה שמעיק על כל אזרח ואזרח במדינת ישראל. מוצרי החלב הנם מוצרים בסיסים בכל בית בישראל ואין שום סיבה כי לאור הפחתת המחירים של החלב לא יוזלו גם המוצרים שאינם בפיקוח. בכוונתי לדאוג שכך יהיה ובמידה ונגלה כי החברות מנסות לגלגל את הרווח לכיסן במקום אל הצרכן אפעל לכפות זאת עליהן".

ההוצאה הממוצעת של משק בית בישראל על מוצרי חלב הינה אלפי שקלים בשנה והורדת המחירים משמעה חיסכון של מאות שקלים לכל משק בית, והרחבת מגוון המוצרים למשפחות בעשירונים הנמוכים.


להלן המחירים החדשים של מוצרי החלב בפיקוח

לצו מחירי החלב, י"ט סיוון התשע"ה, 6 ביולי 2015

מכתב השר לחברות המזון

מכתב השר למפקח על המחירים דויד גילה

סיכום הדיון בוועדת המחירים להפחתת מחירי החלב מיום 25.6.2015