2015

 

 

מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2015/Pages/ShmitaMay2015.aspxמחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015
משרד החקלאות ממשיך ומפרסם את מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2015/Pages/shmita_prices.aspxמשרד החקלאות ממשיך ומפרסם את מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטהמשרד החקלאות ממשיך ומפרסם את מחירי הירקות המיובאים בשנת השמיטה
סדר ט"ו בשבט, מיוחד לשמיטה ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/tu_bishvat.aspxסדר ט"ו בשבט, מיוחד לשמיטה ישראליתסדר ט"ו בשבט, מיוחד לשמיטה ישראלית