בשעות הבוקר כל מחוזות המשרד התבקשו ליצור קשר עם הוועדות החקלאיות לקבלת דיווח על נזקים.

נציג האגף ופקיד היערות השתתפו בהערכת מצב במשרד רוה"מ בקריה.

נפתחה תקשורת ישירה עם מועצת החלב להודעות מידיות על אירועים. מועצת החלב פנתה ישירות לכל הרפתנים על מנתם לבדוק את מצבם.

הורנו למועצת החלב להתחיל להיערך לפינוי רפת אם יעלה הצורך (איתור משאיות להובלת בקר ומקומות פנויים ברפתות אחרות).

רח"ל תעדכן אותנו על התקדמות האש לכיוון ישובים חקלאיים. נמצאים בקשר ישיר עם החמ"ל.

נציג האגף לניהול משברים ישתתף בשעה 5 בהערכת מצב נוספת במרכז ההפעלה של הבט"פ.

מנהל אגף הביטחון פרסם הנחיות למניעת שרפות לכל המאבטחים. כמו כן נשלחו הנחיות בטיחות באש למנהלים.

מנהלי מחוזות המשרד וראשי המטות התבקשו לדווח לאגף לניהול משברים על כל אירוע חריג הנוגע למשרד או למגזר החקלאי.