2017

​​​​​טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנת 2019

מופץ להערות הציבור עד ליום 07/01/2018 הציבור מוזמן להעביר את הערותיו למייל   EconomicProgram@mof.gov.il​

​טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנת 2019​