2017

​​בעקבות האירוע של זיהום מי שתייה באבן יהודה בתחילת מאי 2017 בו נמצאו תוצרי פירוק של חומר לחיטוי קרקע, עלה חשד לשימוש לא מושכל לכאורה בתכשירי הדברה המכילים מתאם סודיום (אדיגן סופר), הזיהום גרם לאשפוז 2 ילדות בבית חולים.​​
 
לצורך חידוד ההנחיות ומניעת הישנות מקרים נוספים נבקש להסב את תשומת לב החקלאים להנחיות ​המצורפות 


הנחיות לחקלאיים מניעת זיהום מי שתייה בחומרי הדברה.

 

 

הודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_melafefon_11-11-20.aspxהודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
משרד החקלאות מנתח את השיווק המקוון הישיר של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן בעידן הקורונה במטרה להציע לחקלאים הכשרה בתחום ולאפשר להם לשווק ישירות לצרכן באופן דיגיטליhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/online-marketing.aspxמשרד החקלאות מנתח את השיווק המקוון הישיר של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן בעידן הקורונה במטרה להציע לחקלאים הכשרה בתחום ולאפשר להם לשווק ישירות לצרכן באופן דיגיטלי