2017

​​
כניסת העובדים לישראל במהלך חוה״מ סוכות אושרה במשרד הביטחון וצה"ל למגזרים נדרשים במשק. 

הכניסה לפועלים תותר החל מיום חמישי .175/10 בשעה 23:59 ולמשך תקופת הסגר. הסגר עתיד להימשך במהלך כל חג הסוכות עד יום שבת 14/10/17 בשעה 23:59