​​

 

 

ברכת השר אורי אריאל לשנה טובהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2019/Pages/shana_tova.aspxברכת השר אורי אריאל לשנה טובה
אגרת השר ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2019/Pages/memorial_day.aspxאגרת השר ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
אגרת השר ליום הזיכרון לשואה ולגבורהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2019/Pages/holocaust.aspxאגרת השר ליום הזיכרון לשואה ולגבורה
תוכניות עבודה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2019/Pages/Work_Plan_2019.aspxתוכניות עבודה לשנת 2019