​​​​שר החקלאות ופיתוח הכפר – ח"כ אלון שוסטר

לשכת השר

 

 

 

 

שר החקלאות אורי אריאל בתערוכה החקלאית במו"פ ערבה תיכונה וצפונית:"חקלאי ישראל הם החקלאים הטובים בעולם וחקלאי הערבה דוגמא לכך"לשכת השרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2018/Pages/Arava.aspxשר החקלאות אורי אריאל בתערוכה החקלאית במו"פ ערבה תיכונה וצפונית:"חקלאי ישראל הם החקלאים הטובים בעולם וחקלאי הערבה דוגמא לכך"31/01/2018 22:00:00{a4fdbbd3-682b-4506-8186-d51fc666c849}d9bc3039-00c2-4516-9895-b89f13e4ee744
משרד החקלאות יקיים ביום רביעי (31.1.18) תצוגה חקלאית מרהיבה במשכן הכנסת לכבוד ט"ו בשבט לשכת השרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2018/Pages/Agricultural_display.aspxמשרד החקלאות יקיים ביום רביעי (31.1.18) תצוגה חקלאית מרהיבה במשכן הכנסת לכבוד ט"ו בשבט 30/01/2018 22:00:00{a4fdbbd3-682b-4506-8186-d51fc666c849}d9bc3039-00c2-4516-9895-b89f13e4ee743
החטיבה להתיישבות חוזרת לפעילותלשכת השרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/chativa_lhityashvut.aspxהחטיבה להתיישבות חוזרת לפעילות25/04/2017 21:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab9
שר החקלאות בביקורת פתע באונית משלוח בע״ח בנמל אילת: "הבקרה חשובה ונמשיך לגלות אפס סובלנות לצער בעלי חיים"רווחת בעלי חיים וחיות מחמדלשכת השר;שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/bikur_sar_eilat.aspxשר החקלאות בביקורת פתע באונית משלוח בע״ח בנמל אילת: "הבקרה חשובה ונמשיך לגלות אפס סובלנות לצער בעלי חיים"08/03/2017 22:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab7

 

 

אלון שוסטראלון שוסטר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466623אלון שוסטרשר החקלאות ופיתוח הכפר039485800 (שלוחה 2)03-9485835
רביב אלףרביב אלף{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467083רביב אלףיועץ (שר)Raviva@moag.gov.il
נטלי גלפנדנטלי גלפנד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467082נטלי גלפנדיועצת לשרNathalieg@moag.gov.il
קרן אקניןקרן אקנין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467085אקנין קרןרכזת לשכהKerenA@moag.gov.il

 

 

גם בימי הסגר חקלאי ישראל ימשיכו לייצר מזוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/agriculture_in_quarantine.aspxגם בימי הסגר חקלאי ישראל ימשיכו לייצר מזון24/09/2020 21:00:00
קבלת קהל ושירותים לזמן הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/reception.aspxקבלת קהל ושירותים לזמן הקורונה21/09/2020 21:00:00
טקס חילופי שרים במשרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/ministers_exchange.aspxטקס חילופי שרים במשרד החקלאות17/05/2020 21:00:00
לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם16/02/2020 22:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="http://www.knesset.gov.il/govt/heb/GovtByMinistry.asp?ministry=13"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />שרי החקלאות לדורותיהם</a>שרי החקלאות לדורותיהם