טפסים

 

 

אישור רו"ח / יועץ-מס לצורך בקשה להעסקת עובדים זרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/טפסים/Pages/אישור רוח יועץ-מס לצורך בקשה להעסקת עובדים זרים בחקלאות.aspxאישור רו"ח / יועץ-מס לצורך בקשה להעסקת עובדים זרים בחקלאות