​​

לשכת המנכ"ל

 

 

 

 

מכתב של המנכ"ל למנכ"לי משרדי הממשלה בנושא משילותלשכת המנכ"לhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/mihtav_mancal_meshilut.aspxמכתב של המנכ"ל למנכ"לי משרדי הממשלה בנושא משילות24/06/2019 21:00:00{5be5cb7f-b452-40a6-81ef-e6dba7a48e73}7013b3a1-9c7e-4cbb-8a11-a3e36ca9864d282
שאלות ותשובות בנושא מחירי פירות וירקות בישראל עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהוהמזון שאנחנו אוכליםלשכת המנכ"לhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/fruits_vegetables_prices_questions_answers.aspxשאלות ותשובות בנושא מחירי פירות וירקות בישראל עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו03/06/2019 21:00:00{5be5cb7f-b452-40a6-81ef-e6dba7a48e73}7013b3a1-9c7e-4cbb-8a11-a3e36ca9864d2
שר החקלאות ח"כ אורי אריאל, נפגש היום (חמישי, י"ח אייר) עם עשרות עובדי המשרד המשרתים במילואיםלשכת המנכ"ל;לשכת השרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2016/Pages/mifgash_miluimnikim26052016.aspxשר החקלאות ח"כ אורי אריאל, נפגש היום (חמישי, י"ח אייר) עם עשרות עובדי המשרד המשרתים במילואים25/05/2016 21:00:00{294049f5-cb36-464b-9af2-16cfb92d678d}cdf6336b-07c2-4f2f-99f0-774bb5c16a823
מפקחי משרד החקלאות סיכלו במחסום המנהרות ניסיון להברחת למעלה מ-36,000 ביצים משטחי הרשות הפלשתינאיתדוברות והסברה;לשכת המנכ"ל;לשכת השרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/havrahat_beizim.aspxמפקחי משרד החקלאות סיכלו במחסום המנהרות ניסיון להברחת למעלה מ-36,000 ביצים משטחי הרשות הפלשתינאית29/03/2016 21:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a524

 

 

בן אליהו שלמהבן אליהו שלמה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461981בן אליהו שלמהמנכ_לבית דגן03-948553203-9485859mankal@moag.gov.il
ינקוביץ סיוןינקוביץ סיון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461980ינקוביץ סיוןמנהלת אגף תקציביםבית דגן03-948546303-9485911sivany@moag.gov.il
משה וייןמשה ויין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466645ויין משהיועץ מנכ"ל03-9485935MosheWe@moag.gov.il
יוריסטה דפנהיוריסטה דפנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461988יוריסטה דפנהמנהלת אגף א' דוברות, תקשורת והסברהבית דגן03-948543603-9485782dafnay@moag.gov.il

 

 

משרד החקלאות סוקר את חקלאות ישראל: עלייה ברווחי החקלאים לשנת 2018 בכ-3%https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/revachim_2018.aspxמשרד החקלאות סוקר את חקלאות ישראל: עלייה ברווחי החקלאים לשנת 2018 בכ-3%15/07/2019 21:00:00
תוכניות עבודה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2019/Pages/Work_Plan_2019.aspxתוכניות עבודה לשנת 201910/02/2019 22:00:00
משרד החקלאות ופיתוח הכפר - תכנית עבודה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Annual_work_plan_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר - תכנית עבודה לשנת 201826/02/2018 22:00:00
ייצוא רימונים לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2017/Pages/Pomegranate_Exports.aspxייצוא רימונים לאיחוד האירופי23/12/2017 22:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

נהלים להתמודדות עם שפעת העופותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2007/Pages/noalim_shapat_ofot291007.aspxנהלים להתמודדות עם שפעת העופות28/10/2007 22:00:00