2007

 

 

נהלים להתמודדות עם שפעת העופותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2007/Pages/noalim_shapat_ofot291007.aspxנהלים להתמודדות עם שפעת העופות
דפי קודי גידולhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2007/Pages/דפי קודי גידול.aspxדפי קודי גידול