2012

 

 

הזמנה למפגש לצורך השמעת טענות בעניין נוהל העברת מוצרים מהחי לרש"פhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2012/Pages/hearing_Animal_products.aspxהזמנה למפגש לצורך השמעת טענות בעניין נוהל העברת מוצרים מהחי לרש"פהזמנה למפגש לצורך השמעת טענות בעניין נוהל העברת מוצרים מהחי לרש"פ
ידיעון הנספחות החקלאית בוושינגטון, אפריל 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2012/Pages/newsletter_Washington_april_2012.aspxידיעון הנספחות החקלאית בוושינגטון, אפריל 2012ידיעון הנספחות החקלאית בוושינגטון, אפריל 2012
תכנית העבודה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2012/Pages/tochnit_avoda_2012.aspxתכנית העבודה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2012
ידיעון הנספחות החקלאית בוושינגטון, מרץ 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2012/Pages/newsletter_Washington_march_2012.aspxידיעון הנספחות החקלאית בוושינגטון, מרץ 2012ידיעון הנספחות החקלאית בוושינגטון, מרץ 2012
ידיעון הנספחות החקלאית בוושינגטון, פברואר 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2012/Pages/newsletter_Washington_feb_2012.aspxידיעון הנספחות החקלאית בוושינגטון, פברואר 2012ידיעון הנספחות החקלאית בוושינגטון, פברואר 2012
ידיעון הנספחות החקלאית בוושינגטון, ינואר 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2012/Pages/newsletter_Washington.aspxידיעון הנספחות החקלאית בוושינגטון, ינואר 2012ידיעון הנספחות החקלאית בוושינגטון, ינואר 2012
תכנית לפיתוח ולקידום החקלאות באזורי עדיפות לאומית לשנים 2012-2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2012/Pages/Program_for_development_advancement_agriculture_national_priority_areas.aspxתכנית לפיתוח ולקידום החקלאות באזורי עדיפות לאומית לשנים 2012-2016תכנית לפיתוח ולקידום החקלאות באזורי עדיפות לאומית לשנים 2012