2013

 

 

פנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות לפרסם תיקון למבחני תמיכה במוסדות ציבור הפעילים בתחום מתנדבים בחקלאות (בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2989)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2013/Pages/mitnadvim_chaklaut.aspxפנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות לפרסם תיקון למבחני תמיכה במוסדות ציבור הפעילים בתחום מתנדבים בחקלאות (בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2989)פנייה לציבור בעניין כוונת משרד החקלאות לפרסם תיקון למבחני תמיכה במוסדות ציבור הפעילים בתחום מתנדבים בחקלאות (בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2989)
תעודת הזהות של החקלאות בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2013/Pages/agriculture_information.aspxתעודת הזהות של החקלאות בישראלתעודת הזהות של החקלאות בישראל
הודעה לציבור בעניין יבוא טף מאתיופיהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2013/Pages/teff.aspxהודעה לציבור בעניין יבוא טף מאתיופיההודעה לציבור בעניין יבוא טף מאתיופיה