2015

 

 

מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו, הודיע למינהלה להסדרים במגזר החקלאי על סיום תפקידה במרץ הקרובhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2015/Pages/minhala_hesderim.aspxמנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו, הודיע למינהלה להסדרים במגזר החקלאי על סיום תפקידה במרץ הקרובמנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו, הודיע למינהלה להסדרים במגזר החקלאי על סיום תפקידה במרץ הקרוב
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי כהן הודיע היום לשר החקלאות על פרישתו מתפקיד מנכ"ל המשרד לאחר קרוב לשנתייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2015/Pages/prishat_mankal.aspxמנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי כהן הודיע היום לשר החקלאות על פרישתו מתפקיד מנכ"ל המשרד לאחר קרוב לשנתיים