2015

מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שלמה בן-אליהו, הודיע למינהלה להסדרים במגזר החקלאי על סיום תפקידה בסוף מרץ הקרוב (31.3.2016). ההודעה באה על רקע סיום הטיפול ברוב מכריע של חובות המושבים החקלאיים. פרק הזמן לסגירת המינהלה ניתן לטובת ליווי ההסדרים עד לסיום פרעון כל החובות שהוסדרו.לאור הפסקת עבודה המינהלה, קורא המשרד לחייבים שטרם פנו למינהלה להסדרת חובם, לעשות כן בהקדם.

המינהלה להסדרים במגזר החקלאי הוקמה והחלה לפעול בשנת 1993 כחלק מהחלטת ממשלה ("חוק גל"), על מנת להסדיר את חובות המושבים החקלאיים. מאז הקמתה השלימה המינהלה את הטיפול ב- 100% מכלל האגודות (מושבים, מושבים שיתופיים וקיבוצים) שהיו בטיפולה. חוב האגודות שהוסדר עומד על 22.7 מיליארד ₪, סכום המהווה, כאמור, 100% מהחוב הכולל של כלל האגודות שבטיפול. בנוסף, הוסדרו 99.9% מכלל התיקים הפרטניים של חברי המושבים והחקלאים הפרטיים. חוב אוכלוסיית הפרט שהוסדר עומד על 13.9 מיליארד ₪.

למידע המלא
שדה