2015

מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי כהן הודיע היום לשר החקלאות על פרישתו מתפקיד מנכ"ל המשרד לאחר קרוב לשנתיים.

כהן: ״החלטתי לפרוש מתפקידי על מנת להקדיש זמן לטיהור שמי. בכל תפקידיי הציבורים פעלתי ללא רבב תוך מצוינות ניהולית ומקצועית. 

המשימה החשובה ביותר עבורי כעת היא לטהר את שמי לאחר מסע הכפשה שקרי, מגמתי ומופרך מיסודו.

זאת המשימה העומדת לנגד עיני כרגע, ואיני סבור שניתן וראוי לעסוק בזה מכיסא מנכ"ל משרד החקלאות. אני בטוח כי בתום החקירה יתבררו העובדות ותוכח חפותי ואוכל להחזיר לי את חיי".

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "עם כניסתי לתפקיד לפני כשנתיים החל רמי לשמש כמנכ"ל המשרד. רמי ידע לנווט את דרכו דרך משרד בעל מורכבויות רבות, נושאים סבוכים אשר משקלם בחיי אזרחי מדינת ישראל הינו רב, וידע להוביל את עובדי המשרד במדיניות אשר התוותי עם כניסתי לתפקיד שר החקלאות ופיתוח הכפר".