​​

 

 

מכתב של המנכ"ל למנכ"לי משרדי הממשלה בנושא משילותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/mihtav_mancal_meshilut.aspxמכתב של המנכ"ל למנכ"לי משרדי הממשלה בנושא משילות
חשש לעיצומי עובדים במשרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/izumei_ovdim.aspxחשש לעיצומי עובדים במשרד החקלאות
הסתיימה השביתה במשרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/shvita_clalit.aspxהסתיימה השביתה במשרד החקלאות
שאלות ותשובות בנושא מחירי פירות וירקות בישראל עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהוhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/fruits_vegetables_prices_questions_answers.aspxשאלות ותשובות בנושא מחירי פירות וירקות בישראל עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו
עדכוני הסכמי שכר ושביתה במשרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/heskemei_sahar.aspxעדכוני הסכמי שכר ושביתה במשרד החקלאות