2011

קרן המדען הראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן- "הקרן") מרעננת ומעדכנת מעת לעת את המאגר הקיים של מעריכים ובעלי מקצוע בתחומים שונים, שבהם היא נעזרת לצורך בקרת מחקרים המופעלים במימון הקרן.

התחומים וענפי החקלאות שעבורם מתבקשת הבקרה הנם: מחקר במדעי הצומח, החי ואנטמולגיה על כל היבטיו, ייעול השימוש במים לסוגיהם (שפירים, קולחין , מותפלים) לצרכים חקלאיים; מדעי הקרקע; ,אחסון, איסום והובלה של תוצרת חקלאית; עיבוד תוצרת חקלאית בתעשיית המזון; בריאות המזון; מיקרואורגניזמים הקשורים לחקלאות; הגנת הצומח והחי; שימוש במבנים חקלאיים (בכלל זה בקרת אקלים); הנדסה חקלאית, מיכון ומכשור לצרכי חקלאות (בכלל זה חישה מרחוק); ביוטכנולוגיה וביולוגיה מולקולארית בכל תחומי הצומח , החי ווטרינריה; חקלאות ימית; חקלאות בהקשר של אקולוגיה ,סביבה ושטחים פתוחים; פתוח המרחב הכפרי – חקלאי; ניהול וכלכלה של מערכות חקלאיות, ביולוגיה חישובית וביואינפורמטיקה.
המעוניינים להימנות במאגר הבקרים המתייחסים לאחד התחומים הנ"ל להגיש טפסי בקשה עד ל-10.4.11, יום א' ולשלחם לד"ר אורית שמואלי, לשכת המדען הראשי ת.ד. 30, בית דגן 50250. לקבלת מידע נוסף או קבלת טפסים ניתן לפנות בטל. 03-9485430 או בדואר אלקטרוני orits@moag.gov.il.

לקול הקורא - מאגר מעריכים
כתב התחייבות מעריכים לשנת 2011
טופס מעריך לדו"ח מחקר