מחוז המרכז

 

 

 

​​מחוז המרכז משתרע על השטח שבין חיפה בצפון למקווה ישראל, יהוד ונחשונים בדרום, ובין נחל עירון שבמזרח לים התיכון במערב.

במחוז 83 מושבים, 42 קיבוצים, 12 מושבים שיתופיים, 31 ישובי מיעוטים, 17 מושבות וישובים כפריים ו - 12 מוסדות מחקר. ישובי המחוז שייכים ל-7 מועצות אזוריות ו- 3 רשויות ניקוז.

רב הישובים במחוז נמצאים באזור עדיפות ג' על פי הגדרת משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה. משרד החקלאות פועל לשינוי אזורי העדיפות החקלאית באופן שיאפשר קבלת מענקי השקעה על פי תכנית עידוד השקעות הון. עם שינוי ההגדרה, באזור המחוז יינתנו מענקים במסגרת תחומי החקלאות האקולוגית.   

 

מכלל השטח במחוז מוקצים לשימושים חקלאיים כ- 600 אלף דונם.

המחוז מאופיין במגוון רחב של קרקעות, ביניהן "חמרה" (קרקעות אדומות "קלות עד בינוניות"), חרסית – גרומוסול (קרקעות "כבדות"), קרקעות הרריות-רנדזינה וטרה רוסה.

ממוצע המשקעים השנתי במחוז הוא 550 - 600  מ"מ.

מגוון התנאים הטופוגרפיים ותכונות הטופואקלים באזור המחוז מאפשרות גידולים רבים ומגוונים, החל מגידולים טרופים וכלה בגידולים נשירים המתאימים לאקלים קר.

מחוז המרכז

 

 

 

 

הסכם המים- חישוב זכאויות חדש לשנת 2017מימון והשקעותהשקעות ומימון;מחוז גליל-גולן;מחוז המרכז;מחוז הנגב;מחוז העמקים;מחוז השפלה וההר;מחוזות המשרדhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/heskem_hamaim_2017.aspxהסכם המים- חישוב זכאויות חדש לשנת 201720/08/2017 21:00:00{e78be787-5c4f-454f-8733-d4a91960634e}9478eb8e-77f7-4c1f-a81e-8b0c0a1f07d914
הנחיות בדבר הארכת תוקף היתר לשימוש חורג לצורך פנייה למנהלת ההשקעותניהול משברים והיערכות לשעת חירום;מנהלת תאום וקישור חקלאי;מחוז גליל-גולן;מחוז המרכז;מחוז הנגב;מחוז העמקים;מחוז השפלה וההרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/nihul_mashberim/publications/Pages/shimush_choreg.aspxהנחיות בדבר הארכת תוקף היתר לשימוש חורג לצורך פנייה למנהלת ההשקעות12/02/2017 22:00:00{018fb9f9-c2da-475e-87f0-2da1e130e930}148a6889-b727-4b02-80fb-e07f6d87148c6
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2016 עד ליום 11/07/2016 עובדים זריםגורמי ייצור;מחוז גליל-גולן;מחוז המרכז;מחוז הנגב;מחוז העמקים;מחוז השפלה וההרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/hodaa_nosefet_hagashat_bakasha_oz_2016.aspxהודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2016 עד ליום 11/07/2016 03/07/2016 21:00:00{c38fa000-bdd1-41df-8300-0f95e733350d}35d412c4-8767-4477-b270-7a61a7c8715022
הודעה על אפשרות נוספת להגשת חוברת בקשה להעסקת עובדים זרים באיחור לשנת 2016 עד ליום 4/7/16עובדים זריםגורמי ייצור;מחוז גליל-גולן;מחוז המרכז;מחוז הנגב;מחוז העמקים;מחוז השפלה וההרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2016/Pages/hagashat_bakasha_oz_2016.aspxהודעה על אפשרות נוספת להגשת חוברת בקשה להעסקת עובדים זרים באיחור לשנת 2016 עד ליום 4/7/1602/07/2016 21:00:00{c38fa000-bdd1-41df-8300-0f95e733350d}35d412c4-8767-4477-b270-7a61a7c8715019

 

 

שניר חגישניר חגי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461930שניר חגימנהל המחוזבית דגןHagays@moag.gov.il
לירז פיקללירז פיקל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466708פיקל לירזרכזת לשכה ב'חדרה04630341104-6303408lirazpi@moag.gov.il
פיינגרש אלכסנדרפיינגרש אלכסנדר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461966פיינגרש אלכסנדרמרכז בכיר שימור קרקע ניקוז ומיםחדרה04-630342404-6303408alexfn@moag.gov.il
דניאל ביקלדניאל ביקל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467029דניאל ביקלמדריך מחוזי (בקר)

 

 

נוהל תמיכה בהגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2019 - 2021 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Anaf_Habakr.aspxנוהל תמיכה בהגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2019 - 2021 25/03/2019 22:00:00
הזמנה לכנס מגדלים מחוז מרכזhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_center/publication/Pages/kenes_megadlim.aspxהזמנה לכנס מגדלים מחוז מרכז26/01/2019 22:00:00
מפקד חקלאי לצורך המלצות להעסקת עובדים זרים בחקלאות 2015https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/mifkad2015.aspxמפקד חקלאי לצורך המלצות להעסקת עובדים זרים בחקלאות 201514/11/2018 22:00:00
הזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/hamlaza_oved_zar.aspxהזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאות13/11/2018 22:00:00

 

 

 

 

טופסי היתרי בנייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_center/טפסים/Pages/bakasha_lhiter_bnia.aspxטופסי היתרי בנייהבקשה להיתר בניה
טופסי מנהלת ההשקעותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_center/טפסים/Pages/minhelet hahashkaot.aspxטופסי מנהלת ההשקעות
טופסי הרשות לתכנון - תכנון כפרי אזוריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_center/טפסים/Pages/pituach hakfar.aspxטופסי הרשות לתכנון - תכנון כפרי אזורי
בקשה לרשיון רכב חקלאיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_center/טפסים/Pages/rishion_recchev_haklai.aspxבקשה לרשיון רכב חקלאי
טופסי הרשות לתכנון - תכנון כלכליhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_center/טפסים/Pages/tichnun calcali.aspxטופסי הרשות לתכנון - תכנון כלכלי

 

 

<a href="/services/Pages/District_Search.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />District_Search.aspx</a>איתור מחוזות לפי ישובים
<a href="http://www.meteo.co.il/" target="_blank">http://www.meteo.co.il/</a>מטאורולוגיה חקלאית
שירות ההדרכה והמקצוע
<a href="https://moag.maps.arcgis.com/home/index.html"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />index.html</a>מערכות מידע גאוגרפיות – משרד החקלאות (GIS)

 

 

נוהל להוכחת זכויות בעלות בקרקע פרטית לצרכי תמיכה והקצאת אמצעי ייצורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/y_mishpati/pirsumim/2015/Pages/Ownership_land_Procedure.aspxנוהל להוכחת זכויות בעלות בקרקע פרטית לצרכי תמיכה והקצאת אמצעי ייצור29/03/2015 21:00:00
נוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_newkasel.aspxנוהל תשלום פיצויים בגין המתת עופות על פי פקודת מחלות בעלי חיים17/12/2012 22:00:00
נוהלי-תמיכה בפעולות ואמצעים בשימור קרקע בשטחי עיבוד חקלאי לשנת 2012https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/old/Pages/tmicha_shimur_karka_2012.aspxנוהלי-תמיכה בפעולות ואמצעים בשימור קרקע בשטחי עיבוד חקלאי לשנת 201201/08/2012 21:00:00