פרסומים

​אנו מתכבדים להזמינך למפגש שיעסוק בתמיכות במיכון וטכנולוגיות חדשות, תמיכות כלליות ונושאים עדכניים בחקלאות.
המפגש יתקיים ביום ראשון 10.2.19 בשעה 12:30 באולם ההרצאות במשרד החקלאות בחדרה, (רח' שמעוני דוד 35).

הכנס מיועד לכלל החקלאים בכל הענפים ויעסוק בנושאים הבאים: 

ציוד, מיכון וטכנולוגיה חדשות המוכרים לתמיכה - רוני אמיר ושמאייב שמשון
תמיכות בנושא חקלאות מדייקת - גרינוולד הראל 
תמיכות בנושא שימור קרקע  - מור שחר
תמיכות כלליות ועדכונים ועדכונים  - סלמאן אלשיך
את הכנס ייפתח מנהל מחוז המרכז  - מר חגי שניר
סיום משוער בשעה - 16:00.
הכנס אינו בתשלום אך יש צורך בהרשמה מראש - להרשמה​
חיטה