​​​​​​​​

מינהל ומשאבי אנוש

 

 

 

 

מינהל המחקר החקלאי - התקשרויות פתוחות לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016מינהל ומשאבי אנושhttps://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/Minhal_Hamechkar_Hachaklaei_Q2-2016.aspxמינהל המחקר החקלאי - התקשרויות פתוחות לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 201614/08/2016 21:00:00{1b994305-bd36-4464-b39b-7afad154ba49}ebc6365d-932f-4a26-8dfb-88434d3bfe114
משרד החקלאות נבחר ל"מעסיק המתקדם ביותר לקידום נשים בעבודה לשנת 2007"מינהל ומשאבי אנוש;דוברות והסברהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2009/Pages/kidum_nashim.aspxמשרד החקלאות נבחר ל"מעסיק המתקדם ביותר לקידום נשים בעבודה לשנת 2007"17/02/2009 22:00:00{bac0c91a-4418-4588-962d-6a0429023bd6}8333b025-4c3a-441d-9229-72c99f9d387b43

 

 

פנצר רחלפנצר רחל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461955פנצר רחלסגן מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנושבית דגן9485789rachelp@moag.gov.il
דגמי אוהדדגמי אוהד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461731דגמי אוהדמנהל אגף א' (לוגיסטיקה ניהול נכסים בינויבית דגן03-948540003-9485851OhadD@moag.gov.il
ריקי מואבריקי מואב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466831ריקי מואבממונה (אירועים תערוכות ופרויקטים)03-9485305rikim@moag.gov.il
רונן ירוןרונן ירון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461963רונן ירוןמנהל/ת אגף בכיר (מערכות מידע)בית דגן03-948536903-9485749yaronr@moag.gov.il

 

 

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2016https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/Freedom_of_Information_2016.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 201608/07/2017 21:00:00
סיור במשרד החקלאות במסגרת "יום המעשים הטובים" לילדים בעלי צרכים מיוחדים מבית הספר "גיל"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/revacha/publications/Pages/yom_maasim_tovim.aspxסיור במשרד החקלאות במסגרת "יום המעשים הטובים" לילדים בעלי צרכים מיוחדים מבית הספר "גיל"17/06/2017 21:00:00
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2015https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/hofesh-hameida2015.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 201529/06/2016 21:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

נוהל ניהול ערבויות בהתקשרויותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/minhal_ma/hadraha/nehalim/Pages/nohal_nihul_arvuyot.aspxנוהל ניהול ערבויות בהתקשרויות18/03/2013 22:00:00