2014

 

 

סיכום פעילות אכיפה בחשד לעבירות בעדרי בקר ביער בן שמןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2014/Pages/adre_bakar.aspxסיכום פעילות אכיפה בחשד לעבירות בעדרי בקר ביער בן שמן