2017

​​בעקבות תלונה שהתקבלה פשטו חוקרי פשטו היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות בשיתוף משטרת טבריה על אטליז בישוב ואדי חאמם במהלך חיפוש במקום איתרו הפקחים כ- 100 ק"ג בשר עגל משחיטה שחורה, הבשר שנתפס הגיע ממקור לא יודע ללא חותמת וללא תיעוד וטרינרי.  
בעל האטליז נחקר במקום ונפתחו הליכים משפטים נגדו, הבשר נלקח להשמדה באתר הטמנה כרמיאל בהוראת רופא.​

             תפיסת בשר בוואדי חמאםתפיסת בשר בוואדי ימאם

 

 

מחירי הצרכן של מרבית הפירות והירקות הפופולאריים בישראל נמוכים יותר בהשוואה לאירופה וארה"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/fruits_price.aspxמחירי הצרכן של מרבית הפירות והירקות הפופולאריים בישראל נמוכים יותר בהשוואה לאירופה וארה"ב
מפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון נוסף למכירת 7 טונות בטטות, שהוברחו מעזהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/batata_gaza.aspxמפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון נוסף למכירת 7 טונות בטטות, שהוברחו מעזה
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - מאי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_hatala_4-20.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - מאי, 2020