2017

מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר(פיצו"ח) פעלו בישוב דיר אל אסעד במטרה לאתר שחיטה שחורה במהלך החיפוש חשפו המפקחים במחסן ביתי כמות של  כ-8.5  טון בשר אשר מקורו משטחי איו"ש.
הבשר הועבר להשמדה על פי צו רופא וכנגד הבעלים נפתחו הליכים משפטיים.