2017

.מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות פעלו להחרמת 30 כוורות באזור קיבוץ חפץ חיים
במהלך פעילותם של מפקחי היחידה, זיהו המפקחים מקבץ כוורות ללא היתר מרעה.
הצבת כוורות ללא היתר מרעה בתקופה זו של עונת האבקה, גורמת נזק רב לענף ולכוורנים.
יחידת האכיפה ממשיכה במאמץ לפעול ולאתר הצבת כוורות ללא היתר וזאת על מנת לשמור על מאזן.
המפקחים פועלים לאכיפת חוק בנושא רעיית דבורים תוך שמירה על שטחי המרעה לדבורים בארץ

 

 

אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.