2017

​​​בפעילות שגרתית מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות (פיצו"ח) ובשיתוף יחידת אלמוג, פעלו במטרה לסכל ניסיון הברחת 500 ק'ג בשר מהשטחים . במהלך הפעילות , נעצר רכב מסחרי , תוך ביצוע חיפוש ברכב , נמצא כי ברכב ישנו מרכב מוסתר ובו אוחסן הבשר .

כנגד נהג הרכב נפתח הליך משפטי , הבשר הועבר להשמדה עלפי צו רופא .​

רואי קליגר, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "תפיסות הבשר המוברח מבוססות על מידע מודיעיני רחב המאפשר לאנשי היחידה לאתר משאיות המבריחות בשר או כל תוצרת חקלאית אחרת,  גם כאשר למשאיות מראה תמים לחלוטין".