הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

 

 

 

​​​ 

דרכי התקשרותפניות הציבור לשכה משפטית 
כתובת למשלוח דואר (ישוב, רחוב, מספר, כניסה, ת.ד, מיקוד)

מצדה 6,
באר שבע

מיקוד - 8435706

מצדה 6,
באר שבע

מיקוד - 8435706

 מספר טלפון 1 08-6268700 08-6268700​
 שעות מענה טלפוני  09:00-15:00  09:00-15:00
 שפות מענה עברית     עברית

כתובת דואר אלקטרוני -

 e-mail

  Rb_pniot@moag.gov.il  Rb_mishpatit@moag.gov.il
 מספר פקס 08-915729808-6304837
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

 

 

 

 

דו"ח תכנון מול ביצוע לשנת 2017 הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/tihnun_mul_bitzuha.aspxדו"ח תכנון מול ביצוע לשנת 2017 23/12/2018 22:00:00{de67368d-e15b-4a8b-8e08-44420c7e883b}7da49561-042a-48e1-a67d-6c0b3a03de1121
פרוטוקול ישיבת ועדת היגוי בינמשרדית לתאריך 11.1.2018הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/protocol_11_1_18.aspxפרוטוקול ישיבת ועדת היגוי בינמשרדית לתאריך 11.1.201814/05/2018 21:00:00{de67368d-e15b-4a8b-8e08-44420c7e883b}7da49561-042a-48e1-a67d-6c0b3a03de1118
הממשלה אישרה את תכנית החומש למגזר הבדואי בהיקף של כ-3 מיליארד ש"חלשכת השר;המערך לשילוב הבדואים בנגב;הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/chomesh_beduim.aspxהממשלה אישרה את תכנית החומש למגזר הבדואי בהיקף של כ-3 מיליארד ש"ח11/02/2017 22:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab5
השרים אורי אריאל ונפתלי בנט בסיור במערכת החינוך הבדואית בנגבלשכת השר;המערך לשילוב הבדואים בנגב;הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/visit_The_education_system_in_the_Negev.aspxהשרים אורי אריאל ונפתלי בנט בסיור במערכת החינוך הבדואית בנגב06/02/2017 22:00:00{fab419f8-ee44-427d-8b89-2e6981d663e0}76cd2401-8a9a-43d3-9acd-1926d3a7efab6

 

 

 

 

מכרז למתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח וההתיישבות הבדואים בנגבhttps://www.moag.gov.il/Pages/tender_2_2017.aspxמכרז למתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח וההתיישבות הבדואים בנגב23/04/2017 21:00:00
מכרז מסגרת 2/2016 מתן שירותי תכנון וניהול תכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/rashut_buduim/publications/Pages/micraz_ticnun_2016.aspxמכרז מסגרת 2/2016 מתן שירותי תכנון וניהול תכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב12/09/2016 21:00:00
מיזם משותף עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב בפרוייקט מרכז מידע סטטיסטי לאוכלוסייה הבדואית בנגב https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/rashut_buduim/publications/Pages/pirsum_statisti_idkun.aspxמיזם משותף עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב בפרוייקט מרכז מידע סטטיסטי לאוכלוסייה הבדואית בנגב 19/07/2016 21:00:00