קישורים
 

 

ארגון החקלאות והמזון של האו"םhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/קישורים/Pages/ארגון החקלאות והמזון של האום.aspxארגון החקלאות והמזון של האו"ם
פורטל חדשות בינלאומי מוביל בנושאי תוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/קישורים/Pages/פורטל חדשות בינלאומי מוביל בנושאי תוצרת חקלאית טרייה.aspxפורטל חדשות בינלאומי מוביל בנושאי תוצרת חקלאית טרייה
פורטל חדשות הולנדי בנושאי פרחים וצמחיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/קישורים/Pages/פורטל חדשות הולנדי בנושאי פרחים וצמחים.aspxפורטל חדשות הולנדי בנושאי פרחים וצמחים
פורטל חדשות ומידע לגבי השוק האירופי והספרדי בפרטhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/קישורים/Pages/פורטל חדשות ומידע לגבי השוק האירופי והספרדי בפרט.aspxפורטל חדשות ומידע לגבי השוק האירופי והספרדי בפרט
פורטל של הקהילייה האירופיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/קישורים/Pages/פורטל של הקהילייה האירופית.aspxפורטל של הקהילייה האירופית