דו"חות קודמים - פרחים

 

 

דו"ח פרחים - גיליון מס' 18, 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/prachim_kodmim/Pages/flower report.aspxדו"ח פרחים - גיליון מס' 18, 2009
דו"ח פרחים - גיליון מס' 10, 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/prachim_kodmim/Pages/flower.aspxדו"ח פרחים - גיליון מס' 10, 2009