דו"חות קודמים - פירות סובטרופיים

 

 

בשוקי היצוא - דף משובhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/rep_subtr_all/Pages/bh.aspxבשוקי היצוא - דף משוב
דו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 14, 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/rep_subtr_all/Pages/fruit report.aspxדו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 14, 2009
דו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 1, 2008https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/rep_subtr_all/Pages/fruit1-08.aspxדו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 1, 2008
דו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 10, 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/rep_subtr_all/Pages/fruits report.aspxדו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 10, 2009
דו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 11, 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/rep_subtr_all/Pages/fruits.aspxדו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 11, 2009
דו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 1, 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/rep_subtr_all/Pages/fruits2010.aspxדו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 1, 2010
דו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 12, 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/rep_subtr_all/Pages/subtrop fruit.aspxדו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 12, 2009
דו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 8, 2010https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/rep_subtr_all/Pages/subtropfruits.aspxדו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 8, 2010
דו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 6, 2009https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/all_rep/rep_subtr_all/Pages/subtropical fruits report.aspxדו"ח פירות סובטרופיים - גיליון מס' 6, 2009