התפתחות מחירים של פירות וירקות נבחרים לאורך זמן


הגרף מציג התפתחות מחירים לאורך זמן (תאריכים קיימים 1.1.2017 - 12.4.2020- מתעדכן מעת לעת)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ניתן להשוות בין עד 5 ירקות ופירות במחירים סיטוניים ובמחירים לצרכן. ניתן להשוות בין מחירים סיטוניים וצרכנים יחד לירק/פרי אחד לתקופת הזמן הרצויה.
שימו לב כי אם בחרתם פרי או ירק ולא נצפה עבורו גרף לתקופה שנבחרה ייתכן שבחרתם פרי/ירק שאינו בעונה. 
לדוגמה: בחירת "נקטרינה" בחודשים שבין דצמבר לינואר בשנה מסוימת לא תפיק גרף.
לשאלות והערות: ZivB@moag.gov.il 

 

מדד עלות ייצור גפן (יולי 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/wine_index_july20.aspxמדד עלות ייצור גפן (יולי 2020)
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_qtr3_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020
השוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/compare_prices.aspxהשוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונות