מחירים ומדדים בחקלאות - דו"חות רבעוניים


בדו"ח זה דיווח על התפתחויות מדדי המחירים ברבעון השני (אפריל-יוני) של שנת 2014 לעומת אותה תקופת ב-2013, פער התיווך הקמעוני של פירות וירקות טריים נבחרים והיצוא במחצית הראשונה של שנת 2014.
לדו"ח מחירים ומדדים בחקלאות