מחירים ומדדים בחקלאות - דו"חות רבעוניים

למרות הירידה המשמעותית במדד מחירי התשומות ברבעון האחרון של 2013, היו מחירי התשומות בממוצע השנתי גבוהים יותר ממחירי התשומות ב-2012, וזאת אחרי עלייה משמעותית כבר בשנת 2012.
בדו"ח זה דיווח על התפתחויות מדדי המחירים ברבעון הרביעי (אוקטובר - דצמבר) של שנת 2013 לעומת אותה התקופה ב-2012, מדד מחירי התשומות, מדד המחירים לצרכן, פער התיווך הקמעוני של פירות וירקות טריים נבחרים וערך היצוא החקלאי ב-2013.


לדו"ח מחירים ומדדים בחקלאות רבעון 4, אוק'-דצמ' 2013