מחירים ומדדים בחקלאות - דו"חות רבעוניים


בדו"ח זה דיווח על התפתחויות מדדי המחירים ברבעון השלישי (יולי - ספטמבר) של שנת 2013 לעומת אותה התקופה ב-2012, פער התיווך הקמעוני של פירות וירקות טריים נבחרים והיצוא ברבעון השלישי של 2013.
לדו"ח מחירים ומדדים בחקלאות, רבעון 3

 

 

טרמיט העל הפורמוסני - מין פולש חדש בישראל!https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/pestcontrol.aspxטרמיט העל הפורמוסני - מין פולש חדש בישראל!
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, נובמבר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspxרשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, נובמבר, 2020