מחירים ומדדים בחקלאות - דו"חות רבעוניים


בדו"ח זה דיווח על התפתחויות מדדי המחירים ברבעון השלישי (יולי - ספטמבר) של שנת 2013 לעומת אותה התקופה ב-2012, פער התיווך הקמעוני של פירות וירקות טריים נבחרים והיצוא ברבעון השלישי של 2013.
לדו"ח מחירים ומדדים בחקלאות, רבעון 3

 

 

רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishyon_zraim_19-20.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019
מידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_9_2019.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019