מחירים ומדדים בחקלאות - דו"חות רבעוניים


בדו"ח זה דיווח על התפתחויות מדדי המחירים ברבעון הראשון של שנת 2013 לעומת 2012 (ינואר-מרץ), פער התיווך הקמעוני של פירות וירקות טריים נבחרים והשוואה של מחירי פירות וירקות בישראל למחירים בשווקים בחו"ל.
בנוסף, דיווח על כמויות ומחירים של פירות הקיץ ברשתות השיווק, השוואה של הנתונים ב-2012 לאלו ב-2011 ותחזית הכמויות ל-2013.
דו"ח מחירים ומדדים בחקלאות, רבעון 1, ינואר-מרץ 2013