מחירים ומדדים בחקלאות - דו"חות רבעוניים


בדו"ח זה דיווח על התפתחויות מדדי המחירים ברבעון השני של שנת 2013 לעומת 2012 (אפריל-יוני), פער התיווך הקמעוני של פירות וירקות טריים נבחרים והשוואה של מחירי פירות וירקות ברשתות השיווק בישראל למחירים ברשתות השיווק בארה"ב. בנוסף, סקירה של ערך הייצוא החקלאי במחצית הראשונה של שנת 2013 (ינואר-יוני) בהשוואה לאותה התקופה בשנת הקודמת.
לדו"ח מחירים ומדדים בחקלאות רבעון 2, אפריל-יוני 2013