נוהלי תמיכה

​​​בסבב הבקשות השני אושרו 7 הרשויות הבאות:

מחוז הנגבמועצה אזורית אשכול
מחוז הנגבעיריית שדרות
מחוז הנגב מועצה אזורית חוף אשקלון
מחוז השפלה וההרמועצה מקומית חבל מודיעין
מחוזפרדס חנה כרכור
מחוזמועצה מקומית חריש
מחוז מועצה מקומית נחף

להלן קישור לפרוטוקול הוועדה מיום 4 יולי 2018

פרוטוקול הוועדה מיום 4 יולי 2018

 

פתיחת הנוהל לבקשות חדשות-נוהל השתתפות המדינה במימון ארועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 2019

עדכון הנוהל ופתיחה להגשה למועמדים נוספים עד לתאריך 15/6/2018

פרוטוקול ישיבותיה של ועדת התמיכות לעניין נוהל תמיכה - שוקי איכרים (מן התאריכים: 30/4/2018 ו-10/5/2018

הנוהל המעודכן - להגשה 

את הבקשות יש להגיש באמצעות הדוא"ל: market@moag.gov.il

תודה

עיקרי השינויים עליהם הוחלט בוועדת התמיכות לאור בקשות רשויות רבות להקלות בתנאי הסף מוטמעים בנוהל מטה:

 1. נושא התשלומים – יבוצע תשלום ראשון של 12.5% מסך התמיכה לאחר חודש הפעלה של השוק, תשלום שני אחרי חצי שנה וכן הלאה ימשך לפי המפורט בנוהל.
 2. יופחתו מספר השבועות בהן הרשות מתחייבת להפעיל את השוק כתנאי סף מ 46 שבועות ל 38 שבועות.
 3. יופחתו מספר המוצרים בדרישה למכירה במחיר סיטוני מ 16 מוצרים לפי הפרסום בדו"ח המחירים כפי שמצויין בנוהל ל 12 מוצרים מתוך ה 16 הנדרשים. למותר לציין כי כל 16 הפירות והירקות המפורטים בדו"ח השבועי באם ימכרו באותו אירוע, ימכרו במחיר שאינו גבוה מהמחיר הסיטוני כנדרש.

ציטוטים מתוך הפרוטוקול:

יוער בהקשר זה כי ועד היום נשלחו כתבי אישור בסך כמחצית מהתקציב והשינויים בתנאי הסף הם בראיית הוועדה אינם כאלה "ההופכים את הקערה על פיה" ומהווים הקלות בלבד. הוועדה אינה סוברת שבעקבות הורדת 4 מוצרים מתוך 16 ו-8 שבועות מתוך 46 "פתאום" תהיה דרישה של יותר מ-10 מיליון ₪ נוספים! לאור זאת, ניתן לתקן את הנוהל באופן שקוף לחלוטין ולאפשר לרשויות חדשות להגיש וליהנות מתנאי הסף שהורדו קצת, זאת כמובן תוך שחלים סייגים נוספים להבטחת אי הפגיעה במאן דהו, מגיש ישן כחדש,  כפי שיוסבר בהמשך.

רשויות מקומיות שטרם הגישו בקשה מהטעמים שלא יוכלו מראש לעמוד בדרישות הסף המקוריות, יורשו להגיש בקשה בתנאים המעודכנים וזאת לכל היותר עד ליום 15/6/2018 .

בקשות חדשות אלו ישפטו על יסוד הבנק התקציבי שהוא צירוף הסכום "שנותר" בקופה ערב קבלת החלטה זו בצירוף הסכומים של רשויות שהגישו בסבב הראשון והחליטו בהסכמתם לעבור להליך שיפוט מחודש (תחת תנאי הסף החדשים).

על פי הנוהל שפורסם ב-15/10/2017 ניתן היה להגיש בקשות תמיכה בסבב השני עד ל-1/3/2018, ארבע רשויות הגישו בקשה לתמיכה, הבקשות טרם אושרו. הבקשות יובאו לדיון במסגרת הזמן הנוסף שניתן למגישים חדשים.

רשויות שבידן כתב אישור

חלוקת התקציב – על מנת שלא לפגוע בשוויון ובהסתמכות הרשויות המחזיקות בעת הזו בידיהם בכתבי אישור – תבוצע לכל אחת מהם פנייה בכתב תוך הצעה כדלקמן: להישאר עם כתב האישור שניתן להם במקור ללא כל הפחתה כספית, ואז במקרה כאמור, לפעול תחת חובתם לעמידה מלאה בדרישות הסף המקוריות (טרם העדכון) [אפשרות זו ניתנת ע"מ שלא לפגוע באינטרס ההסתכמות ככל שנוצר אצל מי מהם].

לחלופין תינתן להם האפשרות  "לוותר" על כתב האישור באופן פוזיטיבי ולהעביר את בקשתם (ללא צורך בהגשה מחודשת) למסלול תנאי הסף המעודכנים הכוללים דרישות מופחתות.

במקרה של העברה למסלול "המשופר", כרוך סיכון אפשרי מצדם בכך שבקשתם תישפט ביחד עם בקשות נוספות של רשויות "חדשות", ואם יארע מצב של עודף ביקוש העולה על היצע יתרת הבנק התקציבי, ייתכן ומשמעות הדבר המעשית מבחינתם תהא קבלת כתב אישור בשיעור מופחת מזה שניתן להם לראשונה.

כך או כך, עליהם ליתן את החלטתם בכתב תוך וויתור פוזיטיבי על כל טענת הסתמכות כפעול יוצא של העברת הבקשה ממסלול אחד למשנהו, אם החליטו לעשות כן. 

_________________________________________________________________

נוהל השתתפות המדינה במימון ארועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2018 עד 2019

סבב בקשות שני ואחרון (על פי הנוהל):

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ה-1 במרץ 2018

את הבקשות יש להגיש באמצעות הדוא"ל: market@moag.gov.il

תודה

בסבב הבקשות הראשון אושרו בקשות ל-20 רשויות.

מחוז גליל-גולן: מ.א. מטה אשר, עירית מעלות תרשיחא, טובא-זנגריה.

מחוז המרכז: עירית רמת השרון, מ.מ. גני תקוה, בינימינה-גבעת עדה, עירית נתניה, יהוד-מונוסון, עיריית בת ים.

מחוז הנגב: עירית ירוחם, עירית אילת.

מחוז העמקים: מ.מ. קרני שומרון, עירית קרית מוצקין, מ.א. עמק המעיינות, עירית חיפה, עירית קרית ים, מ.א. הגלבוע.

מחוז השפלה וההר: מ.מ. בני עי"ש, עירית רחובות, מ.א. גוש עציון.

עדכון:

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך ה-30 בנובמבר 2017 (הארכה). מועד זה הינו סופי ולא תהיה הארכה נוספת. בקשות שיגיעו לאחר מועד זה לא יתקבלו.

את הבקשות יש להגיש באמצעות הדוא"ל: market@moag.gov.il

תודה

 15/10/2017

​על מנת לעודד ולהגדיל את היקפן של התארגנויות כאמור במתווה יעיל יותר, יוזם המשרד את נוהל התמיכה שלפנינו שמטרותיו, כדלקמן:

 1. הפחתת מחירי התוצרת החקלאית כפועל יוצא של קיצור שרשרת האספקה וצמצום פערי התיווך;
 2. הגדלת הצריכה של פירות וירקות מייצור מקומי [שוקי האיכרים מתמקדים במכירת תוצרת ישראלית];
 3. פיתוח הזדמנויות חדשות לשיווק ישיר של חוות ומגדלים בשווקים המקומיים על ידי פיתוח, שיפור, הרחבה, הדרכה, סיוע טכני, או סיוע בפיתוח;
 4. לשפר, להרחיב, לחזק שוקי איכרים קיימים;
 5. לסייע ליצרנים חקלאים בודדים הפועלים באופן עצמאי להתאגד תחת פעילותו של שוק איכרים ולהגדיל בכך את היקף קהל היעד.  

לאחר בחינת מספר חלופות אפשריות להשגת יעדים אלה הוחלט כי המתווה המועדף למתן התמיכה יהיה באמצעות תמיכה ישירה ברשויות מקומיות, אשר יתחייבו להפעיל אירועי שוקי איכרים לצורך שיווק ישיר של תוצרת חקלאית. על הרשויות המקומיות הנתמכות להבטיח כי חלק מהתוצרת, כמפורט בנוהל זה, תוצע לציבור במחיר מרבי שיוגדר בנוהל זה. 
התמיכה הכספית לרשות המקומית תינתן בכפוף למילוי כל תנאי נוהל זה ותעשה במתווה של תשלום כנגד קיום אירועי שוק איכרים בהתאם לנוהל.

שאלות נפוצות ותשובות:

 1. האם המשרד מגייס את החקלאיים שיבואו למכור או שהאחריות על גיוסם מוטלת על המועצה?
  על הקשר עם החקלאים אחראית המועצה והיא החותמת על ההצהרה שבכוונתה להתקשר עם חקלאים כפי שנמצא בטופס ז' (הצהרת הרשות המקומית – התקשרויות עם חקלאים).

 2. ה​​אם ערב חג שחל באמצע השבוע נחשב כמו יום שישי?
  ערב חג יכול להיחשב כיום שישי.

 3. אנחנו נמצאים באזור בו החורף קר וגשום. מה קורה אם תכננו לעשות שוק ובסופו של דבר יורד גשם\שלג או קר מאוד?
  מטעם זה נדרשות המועצות לערוך בשנה רק 46 אירועי שוק ולא 52. לחילופין ניתן להחליט על עריכת השוק במקום מקורה.

 4. השבה לאנרגיה האם יש ארגון\חברה שעוסקת בזה ואנחנו צריכים לפנות אליו או שזה נעשה באופן עצמאי ובהתקשרות ישירה שלנו?
  עודפים/ פינוי פסולת - מערך להעברת תוצרת חקלאית להשבה לאנרגיה – התקשרות ישירה של הרשות המקומית. להבהרה – פינוי של פסולת ולא של עודפים. עודפים יש להפנות לעמותות לחלוקה לנזקקים.

 5. אם כן, איזה ארגון חברה עושים זאת?
  השבה לאנרגיה של שאריות פרי וירק. ישנן חברות שונות העוסקות בכך. ניתן לחפש באינטרנט חברות לקומפוסטציה או ביו גז.

 6. המועצה מוקפת ביישובים קטנים. האם תוכלו להכליל את מספר התושבים שסובבים אותנו לעניין "מספר התושבים" בקריטריונים שלכם?
  לגבי מספר התושבים (בסעיף 6 י"א והקריטריון החמישי בסעיף 19) ניתנו 3 דרגות שונות של מספר תושבים, כאשר רשות של עד 20,000 תושבים מקבלת גם כן בבסיס 2 נקודות. הבקשות תידונה ותאושרנה על ידי ועדת התמיכות – במקרים מיוחדים ניתן להוסיף מכתב פניה לוועדה עם הסבר לבקשה והוועדה תדון ותחליט כיצד לנהוג.

 7. ​​האם נוכל לגייס גם דוכן של כלי בישול ומטבח כחלק נוסף של הדוכנים כי הם נמצאים בקטגוריה: "מתחום המזון" כפי שאתם הגדרתם את זה?
  כן, בהגדרה​ שבנוהל (ובסעיף 6 ד') מופיע: "אלא אם בדוכנים אלו יוצגו פרטי ממכר מתחום המזון בלבד" – קטגוריה זו כוללת כלי בישול ומטבח.

הגשת בקשות לתמיכה

 • הרשויות המקומיות המעוניינות בכך יפנו למשרד באמצעות פורטל מרכבה.
 • הטפסים שיש לצרף לבקשה הם טפסים א', ד' ו-ז' המצורפים לנוהל זה. את הטפסים יש למלא, להחתים, לסרוק ולשמור כקובץ. את הקובץ השמור יש לצרף בלשונית מסמכים בטופס הבקשה בפורטל מרכבה עד ליום 1.03.2017. הבקשות ידנו לפי מועד הגשתם. דהיינו - בקשות שיוגשו עד ליום 30.11.2017 ידונו במהלך שנת 2017.
 • בקשה שתוגש באיחור תידחה ללא דיון. אם קיימות נסיבות חריגות המצדיקות דיון בבקשה, ואין מניעה למתן התמיכה מבחינה תקציבית, מוסמך חשב המשרד לאשר דיון בבקשת התמיכה שהוגשה באיחור

נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי​ שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019