נוהלי תמיכה


המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור לטיוטת נוהל זו, בטרם יוחלט על נוסחו הסופי.

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין זה, מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב לפקס 03-9485911 ולציין בנושא הפנייה: "נוהל תמיכה במגדלי אגסים בגין נזקי מחלת החירכון בעונת הגידול 2009/2010 ".

את הפניות יש להעביר עד ליום 6 ביוני 2011 . לאחר עיון בפניות שיתקבלו עד למועד האמור, יגובש הנוהל באופן סופי.
לטיוטת הנוהל להערות הציבור

 

 

מידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_9_2019.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019
הודעה ליבואנים - אישור יבוא גבעול באטל למאכל מהודוhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_batle_hodu.aspxהודעה ליבואנים - אישור יבוא גבעול באטל למאכל מהודו
הודעה ליבואנים - אושר יבוא של חסה אייסברג טרייה מטורקיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_hasa_turky.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא של חסה אייסברג טרייה מטורקיה