2006

 

 

תובלה ימית מנקודת מבט עולמיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2006/Pages/tovala yamit matzeget.aspxתובלה ימית מנקודת מבט עולמית
ה-WTO פסק כי האיחוד האירופי הפר את כללי הסחרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2006/Pages/ה-WTO פסק כי האיחוד האירופי הפר את כללי הסחר.aspxה-WTO פסק כי האיחוד האירופי הפר את כללי הסחר
השווקים ליצוא פירות גלעיניים מוקדמים מישראל - ספמטמבר 2006https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2006/Pages/השווקים ליצוא פירות גלעיניים מוקדמים.aspxהשווקים ליצוא פירות גלעיניים מוקדמים מישראל - ספמטמבר 2006
השוק היפני כשוק פוטנציאלי לירקות ופירותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2006/Pages/השוק היפני כשוק פוטנציאלי לירקות ופירות.aspxהשוק היפני כשוק פוטנציאלי לירקות ופירות
שוק הפלפלים באירופה בעונת 2005/06https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2006/Pages/שוק הפלפלים באירופה בעונת 2005-06.aspxשוק הפלפלים באירופה בעונת 2005/06
תמונת שוק - אבוקדו: סקירה של מקורות ההספקה העיקריים בשוק העולמי, דצמבר 2006https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2006/Pages/תמונת שוק - אבוקדו סקירה של מקורות.aspxתמונת שוק - אבוקדו: סקירה של מקורות ההספקה העיקריים בשוק העולמי, דצמבר 2006